Avtryck

ÄGARE

Flexopus GmbH

Schlosserstrasse 2
70180 Stuttgart, Tyskland

+49 711 342 085 05
info@flexopus.com

HRB 781714 - Distriktsdomstolen i Stuttgart
Momsregistreringsnummer: DE348076557
Verkställande direktörer: Philipp Wahju, Daniel Fafula
Behörig firmatecknare: Markus Merkle

Ansvarig för innehållet enligt § 55 Abs. 2 RStV:
Philipp Wahju

Yrkesansvarsförsäkring: Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland, Arnulfstraße 31, D-80636 München
Omfattning: Över hela världen (utom USA och Kanada)

Vi är inte skyldiga och inte villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd i den mening som avses i VSBG.


Ansvar för innehåll

Allt innehåll på vår webbplats har skapats med största omsorg och så vitt vi vet. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt § 7 Abs.1 TMG enligt de allmänna lagarna. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från det att man får kännedom om en konkret överträdelse. Efter anmälan om ovan nämnda juridiska överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Begränsning av ansvar för externa länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part. Vi har inget inflytande över innehållet på dessa direkt eller indirekt länkade webbplatser. Därför kan vi inte garantera att innehållet i de "externa länkarna" är korrekt. Respektive leverantör eller operatör (upphovsman) av webbplatserna ansvarar för innehållet i de externa länkarna. De externa länkarna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen och var fria från olagligt innehåll vid tidpunkten för länkningen. En ständig granskning av innehållet i de externa länkarna är inte möjlig utan konkreta indikationer på brott mot lagen. När det gäller direkta eller indirekta länkar till tredje parts webbplatser som ligger utanför vårt ansvarsområde, skulle en ansvarsskyldighet endast föreligga om vi blir medvetna om innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt för oss att förhindra dess användning i händelse av olagligt innehåll. Denna ansvarsfriskrivning gäller även för länkar och hänvisningar inom vår egen webbplats "Namn på din domän" från frågeställare, bloggare, gäster i diskussionsforumet. Ansvaret för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår på grund av användning eller icke-användning av information som presenteras på detta sätt ligger enbart hos tjänsteleverantören av den sida som det hänvisas till, och inte hos den part som endast hänvisar till respektive publikation via länkar. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort de externa länkarna.

Upphovsrätt

Innehåll och verk som publiceras på vår webbplats omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning ( http://www.gesetze-im-internet.d /bundesrecht/urhg/gesamt.pdf ) . För mångfaldigande, bearbetning, spridning och all slags användning av upphovsmannens immateriella rättigheter i ideellt och materiellt hänseende utanför upphovsrättslagens gränser krävs skriftligt förhandsgodkännande från respektive upphovsman enligt upphovsrättslagen ( http://www.gesetze-im internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf ). Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat och icke-kommersiellt bruk. Om innehållet på vår webbplats inte har skapats av oss måste upphovsrätten för tredje part följas. Innehåll från tredje part är identifierat som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss om detta. Om vi blir medvetna om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Källor

Hemsidan innehåller bilder på https://www.pexels.com/ och https://www.freepik.com/

Boka ett icke-bindande möte!

Vill du veta mer om Flexopus, funktioner och priser eller boka ett demosamtal? Vi ger dig gärna råd och hittar den perfekta lösningen för dig.