Integritetspolicy

Tack för ditt intresse för vår webbplats. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Med vår integritetspolicy vill vi informera dig om typ, omfattning och syfte med behandlingen av personuppgifter i samband med vår webbplats, dess funktioner och innehåll, samt våra externa Internetnärvaro som våra andra sociala mediekanaler. Dina uppgifter behandlas i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna. När det gäller länkar till andra webbplatser har vi varken inflytande eller kontroll över det länkade innehållet och dataskyddsbestämmelserna där. Vi rekommenderar att du kontrollerar dataskyddsdeklarationerna på de länkade webbplatserna. På så sätt kan du avgöra om och i vilken utsträckning personuppgifter samlas in, bearbetas, används eller görs tillgängliga för tredje part.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige och dataskyddsombudet

Personuppgiftsansvarig enligt EU GDPR

Flexopus GmbH
Schlosserstr. 2
70180 Stuttgart
Telefon: +49 711 342 085 05
E-post: info@flexopus.com

Den personuppgiftsansvarige bestämmer ensam eller tillsammans med andra ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:

PROLIANCE GmbH
Datenschutzexperte.de
Leopoldstrasse 21
80802 München
E-post: datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

När du kontaktar dataskyddsombudet, vänligen nämn Flexopus GmbH direkt i ämnesraden. Vänligen avstå från att bifoga känslig information som en kopia av ditt ID med din förfrågan.

Databehandling genom att besöka webbplatsen

När du besöker vår webbplats är det tekniskt nödvändigt att data överförs till vår webbserver via din webbläsare. Följande uppgifter registreras under en pågående anslutning för kommunikation mellan din webbläsare och vår webbserver:

 • Inventeringsdata (t.ex. namn, adress).
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer),
 • innehållsdata (t.ex. textinmatning),
 • Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, åtkomsttider),
 • Meta-/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

Av tekniska säkerhetsskäl, särskilt för att avvärja försök till attacker på vår webbserver, kan dessa uppgifter lagras av oss under en kort tid. Det är inte möjligt att dra slutsatser om enskilda personer på grundval av dessa uppgifter. Senast efter sju dagar anonymiseras uppgifterna genom att IP-adressen förkortas på domännivå, så att det inte längre är möjligt att upprätta en referens till den enskilda användaren. Det finns ingen utvärdering av dessa uppgifter förutom för statistiska ändamål i anonym form. Dessa data sammanfogas inte med data från andra datakällor.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll som du skickar till oss som webbplatsoperatör använder vår webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Detta innebär att data som du överför via denna webbplats inte kan läsas av tredje part. Du kan känna igen en krypterad anslutning med adressraden "https://" i din webbläsare och med låssymbolen i webbläsarraden.

Loggfiler för server

I serverloggfiler samlar leverantören av webbplatsen automatiskt in och lagrar information som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • Besökt sida på vår domän,
 • Datum och tid för serverförfrågan,
 • webbläsartyp och webbläsarversion,
 • Operativsystem som används,
 • Url för referent,
 • Värdnamn för den anslutande datorn,
 • IP-adress.

Dessa uppgifter sammanförs inte med andra datakällor. Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 b i GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalets ingående.

Översättning

Denna webbplats använder översättningstjänsten Weglot, registrerad på 138 rue Pierre Joigneaux, 92270 Bois-Colombes, Frankrike. Weglot är registrerat i Nanterre Trade, företagsregister nr 818 164 964.

Weglot laddas när webbplatsen öppnas, så du kan ändra språket till ett annat språk än tyska via språkikonen i sidfoten på webbplatsen. Detta gör att en direkt anslutning mellan din webbläsare och Weglot-servern kan upprättas när du besöker denna webbplats. Weglot får information om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress.  

Uppgifterna lagras och analyseras på grundval av art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att presentera en betydande del av sin webbplats på vanliga språk för icke-tysktalande besökare. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a EU GDPR. Ditt samtycke kan återkallas när som helst. Ytterligare information om detta finns i Weglots sekretesspolicy: https://weglot.com/privacy/.

Kontakt

Om du kontaktar oss via kontaktformuläret, e-post eller via våra sociala medier (t.ex. inlägg, kommentarer eller privata meddelanden), kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, din e-post eller direktmeddelande, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att användas för att behandla din förfrågan. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för att behandla och besvara din förfrågan - utan dem kommer vi inte att kunna besvara din förfrågan, eller i bästa fall endast i begränsad utsträckning. Uppgifterna kan lagras i vårt system för hantering av kundrelationer (CRM) HubSpot. Om du kontaktar oss via våra sociala medier (t.ex. inlägg, kommentarer eller privata meddelanden), vill vi påpeka att respektive leverantör av sociala medier också kommer att överföra dina uppgifter till oss. Villkoren, dataskyddsinformationen och riktlinjerna för databehandling för respektive sociala medieplattformsoperatör gäller därför.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse att besvara din förfrågan i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR och, i tillämpliga fall, artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan syftar till att ingå ett avtal. Dina uppgifter kommer att raderas om din förfrågan har besvarats slutgiltigt och raderingen inte strider mot några lagstadgade lagringsskyldigheter, till exempel vid efterföljande avtalsbehandling. I enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. f EU GDPR kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter med verkan för framtiden.

Vi använder HubSpot på vår webbplats för marknadsförings- och supportaktiviteter. När du använder kontaktformuläret samlas de uppgifter som överförs av dig in av den externa leverantören HubSpot och omfattas av dess sekretesspolicy. HubSpot är ett mjukvaruföretag från USA med en filial i Tyskland. Kontakt: HubSpot Germany GmbH, Am Postbahnhof 17, 10243 Berlin, Telefon: 030 56796549. Hubspot är en integrerad mjukvarulösning som vi använder för att täcka olika aspekter av vår onlinemarknadsföring. Dessa inkluderar: e-postmarknadsföring, publicering och rapportering av sociala medier, rapportering, kontakthantering (t.ex. användarsegmentering och CRM), målsidor och kontaktformulär.

Uppgifter kan komma att överföras till USA som en del av behandlingen via HubSpot. HubSpot är en aktiv deltagare i EU-US Data Privacy Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter från EU-medborgare till USA. Mer information om detta hittar du på https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. HubSpot använder också så kallade standardavtalsklausuler (artikel 46.2 och 46.3 i EU:s dataskyddsförordning). Standardavtalsklausuler är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och som säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter när de överförs till ett tredjeland (t.ex. USA) omfattas av en säkerhetsnivå som motsvarar den i EU:s GDPR. Du hittar motsvarande standardavtalsklausuler här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Genom EU-US Data Privacy Framework och standardavtalsklausulerna åtar sig HubSpot att följa den europeiska nivån av dataskydd vid behandling av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA.

Kandidaturer

Det finns ett ansökningsformulär på vår webbplats som kan användas för elektroniska ansökningar. För detta ändamål använder vi verktyget för hantering av sökande JOIN från JOIN Solutions GmbH, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin.  

Om en sökande använder sig av detta alternativ kommer de uppgifter som anges i inmatningsmasken att överföras till oss och lagras. Uppgifterna kommer uteslutande att användas för behandlingen av din ansökan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b EU GDPR. Dessa uppgifter är

 • E-postadress
 • Förnamn
 • Namn
 • CV
 • Valfritt: Personligt brev

De andra personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av ansökningsformuläret och för att säkerställa säkerheten för våra informationsteknologiska system.

Efter avslutad ansökningsprocess kommer uppgifterna att lagras i upp till fyra månader. Dina uppgifter kommer att raderas senast efter fyra månader. I händelse av en rättslig förpliktelse kommer uppgifterna att lagras i enlighet med tillämpliga bestämmelser. Information om JOIN:s databehandling finns här: https://join.com/de/datenschutz/.

Alternativt kan du också skicka oss din ansökan via e-post. I det här fallet samlar vi in din e-postadress och de uppgifter som du tillhandahåller i e-postmeddelandet.

Data om nyhetsbrev

Om du vill få det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen med regelbunden information om våra erbjudanden och produkter, behöver vi din e-postadress som obligatorisk information. Vi använder det så kallade double opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet. Det innebär att vi endast skickar vårt nyhetsbrev till dig via e-post om du uttryckligen har bekräftat för oss att du samtycker till att ta emot vårt nyhetsbrev. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk som du kan använda för att bekräfta att du, som ägare av den motsvarande e-postadressen, vill få framtida nyhetsbrev. Genom att bekräfta ger du oss ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a EU GDPR att vi kan använda dina personuppgifter för att skicka det önskade nyhetsbrevet.  

När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi, förutom den e-postadress som krävs för att skicka, IP-adressen via vilken du registrerade dig för nyhetsbrevet, samt datum och tid för din registrering och bekräftelse för nyhetsbrevet. På detta sätt kan vi förstå ett eventuellt missbruk vid ett senare tillfälle.  

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via länken i varje nyhetsbrev eller via e-post. Lagligheten av de databehandlingsoperationer som redan utförts påverkas inte av återkallelsen. Efter avregistreringen kommer din e-postadress att raderas omedelbart från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av de insamlade uppgifterna eller den fortsatta behandlingen på annat sätt är lagligt tillåten.

Online närvaro i sociala nätverk

Youtube

För integration och presentation av videoinnehåll använder vår webbplats plugins från YouTube. Leverantör av videoportalen är YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

När vi gör det använder vi alternativet "utökat dataskyddsläge" som tillhandahålls av YouTube. När du besöker en sida som har en inbäddad YouTube-video upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Enligt YouTube kommer dina data - särskilt enhetsspecifik information inklusive IP-adress - i "utökat dataskyddsläge" endast att överföras till YouTube-servern i USA om du aktivt klickar på videon. YouTube kan tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil om du är inloggad på ditt YouTube-konto. Genom att logga ut i förväg har du möjlighet att förhindra detta.

Användningen av YouTube är av intresse för en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 lit. f EU GDPR.

Enligt YouTube kan de insamlade uppgifterna också överföras till USA och andra tredjeländer. YouTube är ett helägt dotterbolag till Google LLC. Google är en aktiv deltagare i EU-US Data Privacy Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter från EU-medborgare till USA. Mer information om detta hittar du på https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. YouTube använder också så kallade standardavtalsklausuler (artikel 46.2 och 46.3 i EU:s dataskyddsförordning). Standardavtalsklausuler är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och som säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter vid överföring till ett tredjeland (t.ex. USA) omfattas av en säkerhetsnivå som motsvarar den i EU:s dataskyddsförordning. Du hittar motsvarande standardavtalsklausuler här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Genom EU-US Data Privacy Framework och standardavtalsklausulerna åtar sig YouTube att följa den europeiska nivån av dataskydd vid behandling av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA.

Detaljer om hanteringen av användardata finns i YouTubes sekretesspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies

Vår webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som hjälper oss att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies lagras på din enhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Här är vår cookiepolicy.

Vissa cookies är sessionscookies. Sådana cookies raderas automatiskt i slutet av din webbläsarsession. Å andra sidan finns permanenta cookies kvar på din enhet tills du själv tar bort dem eller automatiskt raderas av din webbläsare. Sådana cookies hjälper oss att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats.

Inställningen av cookies, som är nödvändiga för utförandet av elektroniska kommunikationsprocesser eller tillhandahållandet av vissa funktioner som du önskar (t.ex. kundkorg), sker på grundval av artikel 6 para. 1 lit. f EU GDPR. Som operatör av denna webbplats har vi ett legitimt intresse av att lagra cookies för ett tekniskt felfritt och smidigt tillhandahållande av våra tjänster. Om andra cookies används (t.ex. för analysfunktioner) behandlas dessa separat i denna integritetspolicy. Om ett motsvarande samtycke har begärts ställs cookies in uteslutande på grundval av artikel 6 para. 1 lit. a EU GDPR. Ditt samtycke kan återkallas när som helst.

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller förhindra inställning av cookies. Många webbläsare kan konfigureras så att cookies automatiskt raderas när programmet stängs. Om du inaktiverar cookies kan det leda till begränsad funktionalitet på vår webbplats.

Cookie-inställningarna kan hanteras på följande länkar för varje webbläsare:

Google Analys

Vår webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av webbanalystjänsten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder "cookies". Det här är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet och möjliggör en analys av webbplatsanvändningen. Information som genereras av cookies om din användning av vår webbplats överförs till en Google-server och lagras där. Serverplats är vanligtvis USA.

Google Analytics-cookies sätts på grundval av artikel 6.1 f i EU:s dataskyddsförordning. Som webbplatsoperatör har vi ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera vår webbplats och vår reklam. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i EU:s dataskyddsförordning. Ditt samtycke kan återkallas när som helst.

Enligt Google kan de insamlade uppgifterna också överföras till USA och andra tredjeländer. Google är en aktiv deltagare i EU-US Data Privacy Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter från EU-medborgare till USA. Mer information om detta hittar du på https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Google använder även s.k. standardavtalsklausuler (artikel 46.2 och 46.3 i EU:s dataskyddsförordning). Standardavtalsklausuler är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och som säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter vid överföring till ett tredjeland (t.ex. USA) omfattas av en säkerhetsnivå som motsvarar den i EU:s dataskyddsförordning. Du hittar motsvarande standardavtalsklausuler här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Genom EU-US Data Privacy Framework och standardavtalsklausulerna åtar sig Google att följa den europeiska nivån av dataskydd vid behandlingen av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA.

Detaljer om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Vi använder Google Analytics tillsammans med IP-anonymiseringsfunktionen. Det garanterar att Google förkortar din IP-adress inom EU: s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den skickas till USA. Det kan finnas undantagsfall där Google överför hela IP-adressen till en server i USA och förkortar den där. För vår räkning kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Inställningen av cookies av din webbläsare kan förhindras. Vissa funktioner på vår webbplats kan dock vara begränsade som ett resultat. Du kan också förhindra insamling av data som rör din webbplatsanvändning, inklusive din IP-adress och efterföljande behandling av Google. Detta är möjligt genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som är tillgängligt via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du kan förhindra att dina uppgifter samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra att dina uppgifter samlas in vid framtida besök på vår webbplats: Avaktivera Google Analytics.

Vår webbplats använder funktionen "demografiska funktioner" i Google Analytics. Den kan användas för att skapa rapporter som innehåller uttalanden om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google samt från besöksdata från tredje part. Det är inte möjligt att tilldela uppgifterna till en viss person. Du kan inaktivera den här funktionen när som helst. Detta är möjligt via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller genom att generellt förbjuda insamling av dina uppgifter av Google Analytics, vilket förklaras i avsnittet "Invändning mot datainsamling".

För att fullt ut uppfylla de lagstadgade dataskyddskraven har vi ingått ett avtal om behandling av avtal med Google.

Google Ads och Googles konverteringsspårning

Vår webbplats använder Google Ads. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Ads är ett onlineannonseringsprogram. Som en del av onlineannonseringsprogrammet arbetar vi med konverteringsspårning. Efter att ha klickat på en annons som placeras av Google ställs en cookie in för konverteringsspårning. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet. Google Ads-cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera användare personligen. Cookien gör det möjligt för Google och oss att känna igen att du har klickat på en annons och har omdirigerats till vår webbplats.

Varje Google Ads-kund får olika cookies. Cookies kan inte spåras via AdWords-kunders webbplatser. Konverteringscookies används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som använder konverteringsspårning. Adwords-kunder får veta hur många användare som klickade på deras annons och omdirigerades till sidor med en konverteringsspårningstagg. AdWords-kunder får dock ingen information som gör att användare kan identifieras personligen. Om du inte vill delta i spårning kan du invända mot dess användning. Här måste konverteringscookien inaktiveras i webbläsarens användarinställningar. Så det finns ingen inkludering i konverteringsspårningsstatistiken.

Omvandlingscookies lagras på grundval av artikel 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Som webbplatsoperatör har vi ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera vår webbplats och vår reklam. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i EU:s dataskyddsförordning. Ditt samtycke kan återkallas när som helst.

Enligt Google kan de insamlade uppgifterna också överföras till USA och andra tredjeländer. Google är en aktiv deltagare i EU-US Data Privacy Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter från EU-medborgare till USA. Mer information om detta hittar du på https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Google använder även s.k. standardavtalsklausuler (artikel 46.2 och 46.3 i EU:s dataskyddsförordning). Standardavtalsklausuler är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och som säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter vid överföring till ett tredjeland (t.ex. USA) omfattas av en säkerhetsnivå som motsvarar den i EU:s dataskyddsförordning. Du hittar motsvarande standardavtalsklausuler här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Genom EU-US Data Privacy Framework och standardavtalsklausulerna åtar sig Google att följa den europeiska nivån av dataskydd vid behandlingen av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA.

Detaljer om Google Ads och Google Conversion Tracking finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/.

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller förhindra inställning av cookies. Om du inaktiverar cookies kan det leda till begränsad funktionalitet på vår webbplats.

För att fullt ut uppfylla de lagstadgade dataskyddskraven har vi ingått ett avtal om behandling av avtal med Google.

Microsoft Advertising och Microsoft Conversion Tracking

På vår webbplats används Microsoft Advertising från Microsoft Corporate, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Microsoft Advertising, tidigare "Bing Ads", är en tjänst som tillhandahåller pay-per-click-annonsering i sökmotorerna Bing, Yahoo! och DuckDuckGo. Vi har integrerat en conversion tracking tag från Microsoft Advertising på vår webbplats. När du har kommit till vår webbplats via en Microsoft-annons, ställs en cookie in för konverteringsspårning. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din slutenhet. Med hjälp av detta spårningsverktyg kan vi lära oss mer om ditt användarbeteende på vår webbplats, till exempel vilket sökord eller vilken annons du använde för att nå oss, vad du klickar på på vår webbplats, hur många som besöker vår webbplats via Microsoft Advertising och hur länge du stannar på vår webbplats. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi anpassa vår webbplats, annonser och erbjudanden mycket bättre till våra kunders behov. Alla uppgifter som vi tar emot rör dock ditt användarbeteende och inte uppgifter som identifierar dig personligen (dvs. inga personuppgifter). Microsoft använder också uppgifterna för att optimera sin egen annonsering och andra tjänster. Vi har inget inflytande över den fortsatta användningen av de uppgifter som samlats in av Microsoft. Detta gäller även för hur länge uppgifterna lagras. Microsoft lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla sina egna tjänster eller produkter eller för juridiska ändamål.

Som webbplatsoperatör har vi ett berättigat intresse av att optimera vår onlinetjänst och våra marknadsföringsåtgärder. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 avsn. 1 lit. f EU GDPR (berättigade intressen). Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i EU:s dataskyddsförordning. Ditt samtycke kan återkallas när som helst.

Microsoft driver sina egna servrar över hela världen. Dina uppgifter hanteras och lagras därför bland annat även i USA. Microsoft är en aktiv deltagare i EU-US Data Privacy Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter från EU-medborgare till USA. Mer information om detta hittar du på https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Microsoft använder också så kallade standardavtalsklausuler (artikel 46.2 och 46.3 i EU:s dataskyddsförordning). Standardavtalsklausuler är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och som säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter vid överföring till ett tredjeland (t.ex. USA) omfattas av en säkerhetsnivå som motsvarar den i EU:s dataskyddsförordning. Du hittar motsvarande standardavtalsklausuler här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Genom EU-US Data Privacy Framework och standardavtalsklausulerna åtar sig Microsoft att följa den europeiska nivån för dataskydd vid behandling av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA.

Microsoft hänvisar också till så kallade standardavtalsklausuler (artikel 46.2 och 46.3 i GDPR) som grund för databehandling eller dataöverföring till tredje land (länder utanför EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet USA). Detta är modellklausuler som tillhandahålls genom ett beslut från EU-kommissionen och som är avsedda att säkerställa att dina uppgifter omfattas av en lämplig skyddsnivå även om de överförs till eller lagras i tredje land. Microsoft åtar sig därmed att följa europeiska dataskyddsstandarder vid behandling av personuppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA.

Mer information om Microsoft Advertising och Microsoft Conversion Tracking finns i Microsofts sekretesspolicy på https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement?tid=331674320569. Mer information om Microsofts standardavtalsklausuler finns på https://learn.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses .

Om du inte vill delta i Microsoft Advertising spårning kan du invända mot dess användning. Om du inte vill att intressebaserade annonser från Microsoft Advertising ska visas för dig kan du stänga av funktionen på https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout. Du kan också avaktivera, hantera eller radera alla cookies i din webbläsare.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Microsoft för att till fullo uppfylla de lagstadgade kraven på dataskydd.

Meta

Meta pixel

Vår webbplats använder metapixeln för spårning av konverteringar. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Vi vill bara visa våra tjänster och produkter för dem som verkligen är intresserade av dem. Syftet med databehandlingen är därför att undersöka användarnas beteende och att analysera effekterna av marknadsföringsåtgärder online och valet av onlineannonsering på andra plattformar, som automatiskt väljs ut med hjälp av realtidsbudgivning baserat på användarnas beteende. Med hjälp av metapixeln kan våra reklamåtgärder bättre anpassas till dina önskemål och intressen. Metaanvändare (om de har tillåtit personlig reklam) visas lämplig reklam. De kategorier av uppgifter som behandlas är uppgifter om användningen av webbplatsen och loggning av klick på enskilda element.

De insamlade uppgifterna är anonyma och kan inte ses av oss som operatör av denna webbplats och används endast i samband med annonsering. Vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna analysändamål och annonser i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning. Denna användning av uppgifterna kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

Metapixeln används på grundval av artikel 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Som webbplatsoperatör har vi ett berättigat intresse av effektiva reklamåtgärder, inklusive sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i EU:s dataskyddsförordning. Ditt samtycke kan återkallas när som helst.

Meta Lead Ads (direktformulär)

Vi använder så kallade Meta Lead Ads för spårning av konverteringar. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Vi använder Meta Lead Ads för leadgenerering och kvalificering. Med hjälp av direktformulär kan vi samla in information från personer som är intresserade av vårt företag eller våra tjänster. Vi får denna information via ett kontaktformulär som visas på Facebook/Meta-webbplatser (så kallade omedelbara formulär). Innehållet och omfattningen av de uppgifter som begärs i detta formulär beror på syftet med respektive lead-kampanj. Behandlingen av uppgifterna är strikt bunden till de syften som eftersträvas med respektive lead ad-kampanj. Dessa syften anges tydligt i lead-annonsen eller på det formulär som tillhandahålls innan de angivna uppgifterna överförs. Vi vidarebefordrar inte de uppgifter som finns där.

Meta-instant-formuläret används på grundval av artikel 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Som webbplatsoperatör har vi ett berättigat intresse av effektiva reklamåtgärder, inklusive sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies, direkta reklamåtgärder såsom registrering för utskick av nyhetsbrev via e-post), utförs behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Ditt samtycke kan återkallas när som helst.

Enligt Meta kan de insamlade uppgifterna också överföras till USA och andra tredjeländer. Meta Platforms är en aktiv deltagare i EU-US Data Privacy Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter från EU-medborgare till USA. Du kan hitta mer information om detta på https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Meta använder också så kallade standardavtalsklausuler (artikel 46.2 och 46.3 i EU:s dataskyddsförordning). Standardavtalsklausuler är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och som säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter vid överföring till ett tredjeland (t.ex. USA) omfattas av en säkerhetsnivå som motsvarar den i EU:s dataskyddsförordning. Du hittar motsvarande standardavtalsklausuler här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Genom EU-US Data Privacy Framework och standardavtalsklausulerna åtar sig Meta att följa den europeiska nivån av dataskydd vid behandling av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA.

Mer information om hur du skyddar din integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation: https://www.facebook.com/privacy/policy. Metadatabehandlingsvillkoren, som hänvisar till standardavtalsklausulerna, finns på https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Om du är inloggad på Meta kan du också inaktivera remarketingfunktionen "Custom Audiences" i inställningarna för annonser på https://www.facebook.com/adspreferences/advertisers. Om du inte har ett Meta-konto kan du avaktivera användningsbaserad reklam från Meta på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance på https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn

Insiktstagg

Vår webbplats använder konverteringsspårningsverktyget LinkedIn Insight Tags. Leverantören är det amerikanska företaget LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland Unlimited (Wilton Place, Dublin 2, Irland) ansvarar för dataskyddsaspekter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), EU och Schweiz.

Vi kan använda LinkedIn Insight-taggen för att optimera kampanjer, rikta om webbplatsbesökare och lära oss mer om vår målgrupp. Om en webbplatsbesökare är registrerad på LinkedIn kan vi analysera deras viktigaste yrkesuppgifter (t.ex. karriärnivå, företagsstorlek, land, plats, bransch och jobbtitel) och därmed bättre anpassa vår webbplats till respektive målgrupp. Vi kan också använda LinkedIn Insight Tags för att mäta om besökare på vår webbplats vidtar en viss åtgärd där (konverteringsmätning). Konverteringsmätning kan också utföras över enheter (t.ex. från PC till surfplatta). LinkedIn Insight Tag erbjuder också en retargeting-funktion som vi kan använda för att visa riktad reklam till besökare på vår webbplats utanför webbplatsen, varigenom, enligt LinkedIn, ingen identifiering av reklamadressaten äger rum. LinkedIn själv samlar också in loggfiler (URL, hänvisnings-URL, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper och åtkomsttid). IP-adresserna förkortas eller pseudonymiseras. De uppgifter som samlas in av LinkedIn kan inte tilldelas specifika individer av oss som webbplatsoperatör. LinkedIn lagrar de personuppgifter som samlas in från webbplatsbesökare på sina servrar i USA och använder dem för sina egna reklamändamål. LinkedIn anonymiserar uppgifterna inom 7 dagar. Uppgifterna raderas igen inom 90 dagar.

Användningen av LinkedIn Insight baseras på art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR. Som webbplatsoperatör har vi ett berättigat intresse av effektiva reklamåtgärder, inklusive sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), utförs behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR. Ditt samtycke kan återkallas när som helst.

Enligt LinkedIn kan de insamlade uppgifterna också överföras till USA och andra tredjeländer. LinkedIn är ett dotterbolag till Microsoft LLC. Microsoft är en aktiv deltagare i EU-US Data Privacy Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter från EU-medborgare till USA. Mer information om detta hittar du på https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. LinkedIn använder också så kallade standardavtalsklausuler (artikel 46.2 och 46.3 i EU:s dataskyddsförordning). Standardavtalsklausuler är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och som säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter vid överföring till ett tredje land (t.ex. USA) omfattas av en säkerhetsnivå som motsvarar den i EU:s dataskyddsförordning. Du hittar motsvarande standardavtalsklausuler här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Ytterligare information finns här: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa och https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Genom EU-US Data Privacy Framework och standardavtalsklausulerna åtar sig LinkedIn att följa den europeiska nivån av dataskydd vid behandling av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA.

Du hittar mer information om LinkedIn Insight Tag på https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427660. Du kan också ta reda på mer om de uppgifter som behandlas och lagras av LinkedIn Insight Tag i LinkedIns sekretesspolicy på https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Formulär för leadsgenerering

Vi använder verktyg för leadgenerering inom ramen för nykundsbearbetning. En lead är en potentiell kund som lämnar sina kontaktuppgifter till ett företag vars tjänster eller produkter de är intresserade av i syfte att kontakta dem. För detta ändamål använder vi Lead Gen Forms, en lead generation-tjänst från LinkedIn. Lead Gen Forms är annonseringskretsar på LinkedIn som gör det möjligt att integrera kontaktformulär i sponsrat innehåll.

Om du kontaktar oss via LinkedIn lead generation-formulär kommer personuppgifter (t.ex. namn och e-postadress, jobbtitel) att lagras av LinkedIn och överföras till oss. Vi använder uppgifterna för att kontakta dig, för att ge dig riktad information om tjänster och produkter och för marknadsföringsändamål. Användningen av verktyg för leadgenerering tjänar vårt PR-arbete och kommunikation med intresserade parter.

Den rättsliga grunden för analysen av LinkedIn lead-formulären är ditt frivilliga samtycke när du skickar formulären (artikel 6.1 a i EU:s dataskyddsförordning). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden via de kontaktuppgifter som finns på vår webbplats.

Enligt LinkedIn kan de insamlade uppgifterna också överföras till USA och andra tredjeländer. LinkedIn är ett dotterbolag till Microsoft LLC. Microsoft är en aktiv deltagare i EU-US Data Privacy Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter från EU-medborgare till USA. Mer information om detta hittar du på https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. LinkedIn använder också så kallade standardavtalsklausuler (artikel 46.2 och 46.3 i EU:s dataskyddsförordning). Standardavtalsklausuler är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och som säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter vid överföring till ett tredje land (t.ex. USA) omfattas av en säkerhetsnivå som motsvarar den i EU:s dataskyddsförordning. Du hittar motsvarande standardavtalsklausuler här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Ytterligare information finns här: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa och https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Genom EU-US Data Privacy Framework och standardavtalsklausulerna åtar sig LinkedIn att följa den europeiska nivån av dataskydd vid behandling av dina relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA.

För mer information om hur LinkedIn använder dina uppgifter, se LinkedIns integritetspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy eller https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/native-advertising/lead-gen-ads.

Vi lagrar de uppgifter som du skickar till oss via Lead Gen-formulär i 2 år från mottagandet av det ifyllda formuläret. Därefter raderas dina uppgifter, förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringstider som förhindrar detta. På LinkedIn raderas lead-data automatiskt efter 90 dagar.

Du har möjlighet att förhindra detta i framtiden genom att ställa in en opt-out-cookie: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Varaktighet för lagring av personuppgifter

Lagringstiden för personuppgifter baseras på de relevanta lagstadgade lagringsskyldigheterna, t.ex. från handelsrätt och skatterätt. Efter utgången av respektive period raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt. Om uppgifterna krävs för att fullgöra eller inleda ett avtal eller om vi har ett berättigat intresse av fortsatt lagring, raderas uppgifterna om de inte längre krävs för dessa ändamål eller om du har utövat din rätt till återkallelse eller invändning.

Dina rättigheter

Nedan hittar du en lista över de registrerades rättigheter som den registrerade har rätt till gentemot den registeransvarige med avseende på behandlingen av dina personuppgifter:  

(1) Rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i enlighet med art. 15 EU GDPR. I synnerhet kan du begära information om syftet med behandlingen, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen eller invändning, förekomsten av en rätt till överklagande, ursprunget till dina uppgifter om de inte samlades in av oss, samt förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och, om tillämpligt, meningsfull information om dess detaljer.

(2) Rätt att kräva omedelbar korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss i enlighet med art. 16 EU GDPR.  

(3) Rätt att begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss i enlighet med art. 17 EU GDPR, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig skyldighet, av skäl av allmänt intresse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

(4) Rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i enlighet med artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning, i den mån du bestrider uppgifternas korrekthet, behandlingen är olaglig, men du vägrar att radera dem och vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller du har lämnat in en invändning mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i EU:s dataskyddsförordning.  

(5) Rätt att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan registeransvarig i enlighet med artikel 20 i GDPR.  

(6) Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i händelse av brott mot dataskyddslagstiftningen i enlighet med artikel 77 EU GDPR. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsombudet i den federala stat där vårt företags säte är beläget. Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten för dataskydd:

The State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
Telefon: +49 (0) 711 615 541-0
Fax: +49 (0) 711 615 541-15
E-post: poststelle@lfdi.bwl.de

(7) Rätt att återkalla samtycke enligt artikel 7.3 i EU:s dataskyddsförordning. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av uppgifter med verkan för framtiden. I händelse av återkallelse kommer vi att radera de berörda uppgifterna omedelbart, såvida inte ytterligare behandling kan baseras på en rättslig grund för behandling utan samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som baseras på samtycke innan det återkallas.

Rätt att göra invändningar

Om dina personuppgifter behandlas av oss på grundval av berättigade intressen i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 21 i GDPR, i den mån detta görs av skäl som härrör från din särskilda situation. I den mån invändningen riktas mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring har du en allmän rätt att göra invändningar utan krav på att ange en särskild situation.  

Om du vill utöva din rätt till annullering eller invändning, skicka ett e-postmeddelande till privacy@flexopus.com.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna dataskyddsdeklaration vid behov, i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. På så sätt kan vi anpassa dem till gällande lagkrav och ta hänsyn till förändringar i våra tjänster, t.ex. vid införande av nya tjänster. Den aktuella versionen gäller för ditt besök.