Smart Analytics Dashboard & Skrivbordsdelningsstatistik

Alla uppgifter som vi samlar in i Flexopus hot desk-bokningsprogramvara görs tillgängliga för dig i bearbetad form i Smart Analytics Dashboard. Analysen av dessa historiska data ger dig viktiga insikter om hur du utnyttjar ditt utrymme, om dina anställdas bokningsbeteende och hemkontorsvanor och hjälper dig att optimera ditt utrymme.

Schemalägg en demo
Bokningssystem för arbetsplatser Flexopus
STATISTIK FÖR DELNING AV DESK

Nyttjandeanalys av byggnader

I instrumentpanelen kan du snabbt se vilka boenden som är mest populära eller på vilka veckodagar flest bokningar gjordes. Dessutom samlas statistik över bokningssiffror i månader, dagar eller timmar in.

STATISTIK FÖR VARJE PLANRITNING

Användningsanalys av golv

Utnyttjandet av ditt utrymme kan också utvärderas på golvnivå. Välj mellan fördefinierade och enskilda perioder för att utvärdera bokningar av dina anställda anonymt. Tillfälliga toppar och andra nyckeltal är lätta att känna igen tack vare ett stort antal utvärderingar.

FUNKTIONEN IMPORTERA OCH EXPORTERA

Egna utvärderingar via dataexport

Om instrumentpanelen inte räcker till för dig och ännu djupare analyser önskas finns vår kraftfulla exportfunktion tillgänglig. Detta gör att all data som samlas in av Flexopus kan exporteras i CSV-format och bearbetas i Microsoft Excel, Google Sheets eller det databehandlingsprogram du väljer.

Användarstatistik

Statistik på användarnivå

Som en valfri inställning och med lämpligt samtycke kan analyser också utföras på användarnivå. Hur ofta bokar en viss medarbetare arbetsplatser på kontoret eller i parkeringsgarage? Hur många mötesrum bokas? Vilka kollegor kommer mest till kontoret? Analyser på användarnivå är dock av dataskyddsskäl avaktiverade som standard.

Flexopus Obs!

För att uppfylla våra standarder för dataskydd och datasäkerhet analyserar vi inte personuppgifter i instrumentpanelen i Flexopus standardkonfiguration. Analyserna sker uteslutande på objektsnivå och klarar därmed även de högsta kraven på efterlevnad från dataskyddsombud eller företagsråd.

Boka ett demo-samtal!
Markus Merkle
Försäljningschef
STATISTIK FÖR SKRIVBORDSDELNING

Identifiera populära objekt på värmekartan

Känn med en blick lågt och högt utnyttjande av objekt på vår värmekarta.

Fågelperspektiv på bokningen av parkeringsplatser med Flexopus parkeringsprogram.
SMART ANALYtICS DASHBAORD

Optimera ditt hybridkontor

Analysen av historiska data hjälper dig att fatta beslut om organisatoriska och anläggningsrelaterade optimeringar på kontoret. Konkreta användningsfall av detta beslutsstöd är många. Till exempel kan kostnader sparas, anställdas tillfredsställelse ökas och vardagens kontorsliv optimeras.
Hitta rusningstid
Identifiera dagar då dina kontor är för fulla. Det resulterande bullret kan snabbt leda till stress. Du kan motverka detta med särskilda närvaroregler dessa dagar.
Flexopus kortteam
Om användningen av ditt utrymme är permanent låg kan du snabbt ta reda på det i instrumentpanelen för smart analys. Överskott av utrymme kan hyras, vilket kan spara kostnader.
Klart om några dagar
Identifiera rum eller områden som används lite på några sekunder och flytta de anställda till andra områden. Att minska rummets storlek bidrar till att spara energikostnader.

1 / 7

Delade skrivbordsbokningar i kalendervyn
Statistik Översikt
Flexopus erbjuder en mängd olika Auslatungsanalyser. Använd de angivna nyckeltalen eller exportera data för att skapa din egen statistik.
Delade skrivbordsbokningar i kalendervyn
Användningsanalys av objekt
Sätt upp mål för kontorsbeläggning och fatta datadrivna beslut om ned- och uppgradering med Flexopus.
Delade skrivbordsbokningar i kalendervyn
Tidsvärmekarta
Med Time Heatmap kan du beräkna topptiderna för alla bokningar på byggnads- eller våningsnivå med timtalsuppgift. Välj en enskild tidsperiod.
Delade skrivbordsbokningar i kalendervyn
Antal alla/förbehållna objekt
Baserat på de anonymiserade bokningarna utvärderar Flexopus flera beläggningsindikatorer på byggnads- och golvnivå. Arbetsbelastningarna beräknas dagligen.
Delade skrivbordsbokningar i kalendervyn
Incheckningspriser och utgångna bokningar
Har du aktiverat Flexopus modul för incheckning och utcheckning? Du kan få antalet missade incheckningar utvärderade på personrelaterad och/eller anonymiserad basis.
Delade skrivbordsbokningar i kalendervyn
Antal objekt (Flex, Fix, Block)
Du kan spåra antalet bokningsbara, fasta och blockerade fastigheter över tiden. Du kan till exempel använda dessa siffror för en beläggningsanalys: Antal bokade fastigheter / Antal bokningsbara fastigheter = Utnyttjande i %.
Delade skrivbordsbokningar i kalendervyn
Mötesrummets kapacitet
Om du har kopplat ihop flera mötesrum med Flexopus kan du få mötesrummens kapacitet utvärderad efter storlek.
FLEXOPUS TIPS

Hantera rättigheter och roller

Med hjälp av ett granulärt rättighets- och rollsystem ger Flexopus människor exakt tillgång till de funktioner de verkligen behöver. Åtkomstkontroller och bokningsgränser kan också implementeras.
Läs mer

Boka ett icke-bindande möte!

Vill du veta mer om Flexopus, funktioner och priser eller boka ett demosamtal? Vi ger dig gärna råd och hittar den perfekta lösningen för dig.