Koncernledning med Flexopus

Med Flexopus koncernledning kan du kartlägga avdelnings- och grupptillhörigheter inom din personalstyrka. Detta möjliggör en mängd olika funktioner som åtkomstbehörigheter, bokningsgränser och mycket mer.

Schemalägg en demo
Bokningssystem för arbetsplatser Flexopus
KONCERNLEDNING

Tilldela användare till grupper

Skapa användargrupper i Flexopus och koppla användarprofiler till grupper som administratörer eller gruppchefer. Grupper kan användas i programmet för åtkomstkontroll och bokningsregler.

Passerkontroll PÅ KONTORS- OCH GOLVNIVÅ

Koppla grupper till kontor

Använd gruppfunktionen för att dölja vissa byggnader och våningar för specifika grupper och på så sätt förhindra felaktiga bokningar. Om det till exempel finns ett helt våningsplan i din byggnad för personalavdelningen, som arbetar med känsliga personuppgifter, kan du också låta detta våningsplan vara reserverat för personalgruppens medlemmar.

Åtkomstkontroll på objektnivå

Länka grupper med objekt

Bestäm vilka grupper (eller avdelningar) som kan boka vilka arbetsstationer, parkeringsplatser eller mötesrum. Om ditt kontor till exempel har särskilda arbetsstationer för grafiker och formgivare med färgskärmar och grafikplattor kan du också frigöra dessa utrymmen endast för anställda från användargruppen "Grafik".

Flexopus Obs!

Du kan också konfigurera flera tilldelningar av användargrupper. En användare kan vara medlem i flera grupper samtidigt. Du kan också koppla användargrupperna till flera objekt och våningar. Flera grupptilldelningar per fastighet (arbetsstation, parkeringsplats eller mötesrum) är också möjliga. Som administratör bestämmer du vem som kan boka och var!

Boka ett demo-samtal!
Markus Merkle
Försäljningschef
HEM ZONER

Hemzoner med åtkomsthantering

Home Zones kan också skapas med grupphantering. Exempel: MANAGEMENT, STUDENTS & TRAINEES, SOFTWARE DEPARTMENT, LEGAL DEPARTMENT och FLEX QUIET ROOMS.

Fågelperspektiv på bokningen av parkeringsplatser med Flexopus parkeringsprogram.

Hur fungerar koncernledningen?

Med hjälp av användargrupper kan du bestämma vilka anställda som får visa och boka objekt inom specifika områden. Med Flexopus intuitiva administrations- och integrationsalternativ kan du som administratör eller gruppchef enkelt fastställa och distribuera åtkomstbehörigheter.

  • Åtkomstbehörigheter: Grupptilldelning kan användas för att bestämma behörigheter på kontors-, vånings- och objektnivå.
  • Lokala grupper på Flexopus: Användargrupper kan skapas lokalt i Flexopus-applikationen. Medlemmar i gruppen kan redigeras i Flexopus.
  • Synkronisera externa grupper: Användargrupper kan också synkroniseras från en IDP (t.ex. Azure AD, Okta, ADFS) med SCIM eller som ett SAML2-attribut. Medlemmar i externa grupper lagras i Flexopus som "skrivskyddade".
ETABLERING AV ANVÄNDARE

Hantera grupper externt med SCIM

Synkronisera enkelt användargrupper från din identitetsleverantörsplattform (t.ex. Azure Active Directory) med Flexopus och slippa manuell gruppering och hantering av användare. Allt du behöver är Flexopus tilläggsmodul för SSO och SCIM.

EXPORTERA ANVÄNDARLISTA

Hantera grupper med CSV & XLSX

Användarprofiler kan också importeras och exporteras som CSV- och XLSC-filer. Attribut som användargrupper, avdelningstillhörighet, funktion, beskrivning och namn kan enkelt hanteras i tabellform om du inte använder eller vill ansluta till en plattform för identitetshantering (t.ex. Azure Active Directory).

ADMIN-behörighet

Utse en gruppchef

Användare med rollen "gruppledare", t.ex. gruppledare eller deras assistenter, kan å ena sidan utföra administrativa aktiviteter i gruppadministrationen och lägga till eller ta bort anställda från grupper. Å andra sidan har de möjlighet att göra bokningar för andra anställda och grupper.

FLEXOPUS TIPS

Hantera rättigheter och roller

Flexopus erbjuder omfattande rättighets- och rollhantering. Beroende på roll varierar rättigheterna från den enkla bokningen av objekt till åtkomst till backend till administrativa uppgifter som hantering av personer, platser eller programvarans globala konfiguration.
Läs mer

Boka ett icke-bindande möte!

Vill du veta mer om Flexopus, funktioner och priser eller boka ett demosamtal? Vi ger dig gärna råd och hittar den perfekta lösningen för dig.